Избранное

Բարև՜

Բարև՜ բարի գալուստ իմ բլոգ։ Ես Սահակյան Միշելն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի, Միջին Դպրոցում, 6-1 դասարանում։ Ես 11 տարեկան եմ։ Շատ եմ սիրում զբաղվել ծրագրավորմանբ, թվաին նկարչությամբ և պատրաստել անիմաթիաներ։ Նաև շատ եմ սիրում զբաղվել նատաձգութամբ։ Ես նաև ունեմ Youtube և SoundCloud: Մաղթում եմ հաճելի դիտում❤️🤩

Պարապմունք 112

1.Կատարեք գումարում.

ա/   =3,8                    բ/ =30,2

2.Կատարեք հանում.

ա/  =22,70             բ/ =14,62

3.Արդյոք հավասա՞ր են հետևյալ թվերը.

  ա/       ոչ, հավասար չեն                                       
բ այո, հավասար են

4. Համեմատել կոտորակները.

   ա/   3,5 < 4,6                                            
  բ/  2,7 < 4,6

     5.  Համեմատել կոտորակները.

   ա/ 0,6>0,5                                         բ/ 7,12 <7,27

6. Կոտորակները գրել դիրքային գրառմամբ:

ա/      1,54                               բ/ 35,416

7.Այս կոտորակներից որո՞նք են   տասնորդական կոտորակներ.

ա/            բ/            գ/            դ/ 

8. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի՝ ստորակետից հետո եղած բոլոր կարգերը․

1-տասնորդական 3-տասնորդական 8-տասնորդական

2-հարուրերորդական 5-հարուրերորդական 9-հարուրերորդական

5-հազարերորդական 8-հազարերորդական 7-հազարերորդական

1-տասհազարերորդական 4-տասհազարերորդական

9. Համեմատել   տասնորդական կոտորակները.

ա/       <                  բ/    >


10. Կազմել  խնդրի հավասարումը և լուծել:

Մտապահել են մի թիվ, ավելացրել են 8  և ստացել 30:

Մարիան մտպատել է մի թիվ ավելացրել է 8 և ստացել է 30։ Ի՞նչ թիվ էր նա մտապահել։

Պարապմունք 111

Հարցեր կրկնողության համար
1. Կատարիր գործողությունը․
ա) 0,5 + 0,345=0,845
բ) 1,3 + 0,416=1,716
գ) 4,2 : 0,2=2,10
դ) 14,4 : 1,2=1,20
ե) 1,47 − 0,84=0,37
զ) 5,12 − 2,094=2,538

2. Կատարիր գործողությունը․
ա) 8,5 · 10=85
բ) 0,68 · 10=6,8
գ) 0,9 · 1000=900
դ) 1,8 · 1000=1800

3. Լուծիր  հավասարումը.
ա) 2x + 3x  = 45

45:5=9

x=9
բ) 2x + 5 + 3x  = 70

70-5=65

65:5=13

x=13
գ) 2x − x  = 312

312:1=312

2*312-312=312

X=312
դ) 12x − 3 = 45
45+3=48

48:12=4

x=4
4. Լուծիր խնդիրները.
ա) Երկու գյուղերի միջև եղած հեռավորությունը 18 կմ է։ Ճանապարհորդն անցավ 5 անգամ ավելի, քան մնաց անցնելու։ Քանի՞ կմ  նա անցավ։
x+5x=18

6x=18

x=18:6=3

x=3

18-3=15
բ) Սովորողը  հաշվեց, որ օրվա անցած մասը 2 անգամ քիչ է մնացած մասից։ Ինչքա՞ն ժամանակ է անցել օրվա սկզբից։
2x+x=24

3x=24

x=24:3=8

x=8
գ) Եղբայրը և քույրը հավաքում են բացիկներ։ Եղբոր մոտ 2 անգամ ավելի բացիկներ կան, քան քրոջ մոտ, իսկ ընդամենը նրանք ունեն 60 բացիկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը քանի՞ բացիկ ունի։
2x+x=60

3x=60

x=60:3=20

x=20

60-20=40

Քույր՝ 20

Եղբայր՝ 40
դ)Երկու թվերի գումարը 201 է, իսկ տարբերությունը՝ 99։ Գտեք այդ թվերը։
x+x=201

x-x=99
5. Կատարիր գործողությունը
ա) 389 − 229=110
բ) −31 − 21=-52

գ) −6 + 5=-1
դ) 2 − 700=-698
ե) 50 − 20 − 30=0
զ) 41 + 101 − 888 + 12=-734
զ) −2 − 2 + 5 + 2 + 2 -5=0 

Ընկեր Մերիի դասերը

Ինձ արևելյան դպրոցում երբեք չեին դուր գալիս մայրենիի դասերը, որովհետև այնտեղ բացատրում եին դասերը շատ անհետաքրքիր, ես չեի հասկանում թեմաները, և դասերի թեմաների հերթականությունից բացի մենք ուրիշ ոչինչով չեինք զբաղ վում։ Իսկ վեցերորդ դասարանում ամենինչ փոխվեց, որովհետև մեր ուսուսչուհին դարձավ ընկեր Մերին։ Իր բլոգի հղումը։ Ընկեր Մերին ամեն ինչը շատ երկար, մանրակրկիտ և հետաքրքիր է բացատրում։ Մենք նաև ազտ ժամանակ խաղում ենք խաղեր։ Օրինակ՝ ասոցացիա։ Ընկեր Մերին մեկ բառ է ասում և մենք պետք է ասենք այդ բառի հետ կապված բառեր, բայց եթե երկու հագի իրարհետ ասեն, ինչոր նրանք դուրս կգան։ Այդ խաղի օգնությամբ մենք ուժեղացնում ենք մեր լսելու ունակությունը։ Ինձ շատ էր դուրգալիս ընկեր Մերիի ջոկատը։ Ճամբարի ժամանակ մենք շատ էինք խաղում հետաքրքիր քվեսթներ։ Սա էլ դրանցից մեկն է։ Ճամբարի ժամանակ մենք նաև ընկեր Մերիի հետ զրուցում էինք տարբեր հաքեբանական թեմաներից։ Ընկեր Մերին ամենալավ ուսուսչուհիներից է։ Ես շատ տխուր եմ, որ նա մեզ լքում է։😔💜

Պարապմունք 107

1. Գրիր մեկ անհայտով հավասարման հինգ օրինակ։

x-8=20 x=?

x+8=20 x=?

x * 8 =40 x=?

x: 8= 5 x=?

x+1=2 x=?

2. Այնպիսի հավասարումներ կազմիր, որոնց արմատ լինի 7:

x-7=23

x+7=21

x:7=56

x:7=77

x*7=7

x-7=9

x+7=999

3. Լուծիր  հավասարումը.
ա) x – 832 = 174 x=1006
բ) 1405 – x = 108 x=1297
գ) x + 818 = 896 x=78
դ) x – 303 = 27 x=330
ե) 84 + x = 124 x=40
զ) 2003 + x = 4561 x=2558

4.Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.
ա) x – 3 = 0, արմատն է
բ) x – 5 = 0, արմատը չէ
գ) 7 – x = 0, արամտը չէ
դ) 3 – x = 0, արմատն է
ե) 2 ⋅ x = 6 արմատն է
զ) x = 6 – x: արմատն է

5. Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը.
ա) 2 ⋅ x = 5,
բ) x = 1,
գ) 6 ⋅ x + 8 = 14,
դ) 4 ⋅ x = 0, 

6.Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.
ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19 x+4=19 x=15
բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7 x-10=7 x=17
գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5 35-x=5 x=30
դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:  11+x=25 x=14

Эко проект

Здравствуйте, я Мишель. Я стала учителем сегодня, и теперь я расскажу вам о трудностях быть учителем. Когда вы объясняете новую тему, вы обязательно должны заинтересовать всех этой темой, чтобы все могли услышать и понять. Наряду с проблемами, мне также очень нравилось быть учителем. Урок в роли учителя был очень оригинальным и интересным. Теперь я начал понимать наших учителей. Это был очень важный опыт для меня.

Մայրենի

Տրված համանուններով կազմել նախադասություններ։

1. սեր (կաթի երեսի թանձր շերտ). սեր (զգացմունք)

Ես չեմ սիրում կաթի սերը։ Ես սիրում եմ իմ մայրիկին։

2. կետ (կետանիշ, գծի հատվածի սահման). կետ (ջրային կաթնասուն կենդանի)

Հայրենում մեկ կետը միջակետն է, երկու կետը վերջակետը, իսկ ուրիշ օտար լեզուներում հակառակը։ Կետը համարվումմ է աշխարհի ամենա մեծ ձուկը։

3. քանոն (ձողաշերտ՝ չափելու և ուղիղ գծելու համար). քանոն (երաժշտականգործիք)

Իմ կարծիքով ամենա հարմարը ծալվող քանոններն են։ Իմ ընկերուհին գնում է քանոնի դասընթացների։

4. դող (մարմնի սարսուռ). դող (անվին անցկացվող ռետինե շրջանակ)

Երեկվա ցրտտի դեռքերս ձողում էին։ Անվիս դողը կոտրվել է։

5. տոն (ձայնաստիճան). տոն (նշանավոր իրադարձության նվիրվածհանդիսավոր օր)

-Տոնտ փբարձրացնես՝ վրաս։ Իմ հայրիկը միշտ ասում է, որ ամեն օրը տոն է։

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ  ձևերով գրել համապատասխան տեղերում։

1. Մայր մտնող արևի ճառագայթները ոսկևորում են ամեն ինչ, և մի կախարդողտեսարան ստեղծվեց, որով հիացան հյուրանոցի պատշգամբները ելած զբոսաշրջիկները։(հիանալ, ոսկևորել, ստեղծել)

2. Արդեն բացվել էին պարտեզի ծաղիկները, և հեռվից նայելիս թվում էր, թե մի նախշունգորգ ծածկել էր պատշգամբի առջև փռված այդ հողակտորը։ (թվալ, ծածկել, բացել)

3. Ցանկապատի հետևում երևաց մի տուն. նրա բակում արևածաղիկներ էին աճել,որոնք, իրենց գեղեցիկ գլուխները բարձր պահած, կարծես ժպտում էին անցորդներին։(ժպտալ, երևալ, աճել)

Պարապմունք 106.Տասնորդական կոտորակներ, ամփոփիչ աշխատանք:

1.Տասնորդական կոտորակները գրիր դիրքային գրառումով:
1/100=0,01
12/1000=0,12
3412/1000=3,412
25893/10=2589,3
-28/1000=-0,028

2.Տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը ներկայացրու սովորական կոտորակի տեսքով:
2,5=25/10
0,25=25/100
-3,60=-360/100
12,567=12567/1000

3.Համեմատիր.
1,25 < 1,3
-0,24 =  0,240
1, 28 < 12,8
0,09 <  0,9
4. Տասնորդական կոտորակները ներկայացրու իրեն հավասար այլ տասնորդակա կոտորակի տեսքով.
0,26=0,2600
1/10=10/100
34,56=34,560
2,489=2,48900
0,01=0,010
2,30006=2,300060

5. Կատարիր գործողությունը.
ա) 2 + 0,38=2,38
բ) -100+(- 0,096),=100,096
գ) 4,88+1,10 ,=5,98
դ) 0,245+0,2=0,445


6. Կատարիր գործողությունը.
ա) 3,56 – 2,14=1,42
բ) 111,782 – 111,6=0,182
գ) 0,625 – 0,1=0,525
դ) 81,22 – 82=-0,78


7. Կատարիր գործողությունը.
ա) 1,037 – 1=0,037
բ) 8,002 – 8 =0,002
գ) 107,03 – 56=51,03
դ) 3,263 – 2=1,263

8. Կատարիր գործողությունը.
ա) 6,251 ⋅ 7=43,757
բ) 14,55 ⋅ 2,1=30,555
գ) -7,8⋅ 1,2,=-9,36
դ) 0,302 ⋅ 5=1,51


9. Կատարիր գործողությունը.
ա) 8,36 ։ 2=4,18
բ) 10,5 ։ 7=1,5
գ) 40,25 ։ 2,3=17,5
դ) 35,601 ։ 0,01 ,=356,01

10. Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները, հետո  համեմատե՛ք ստացված  թվերը.
ա) 0,136  և 0,144, 0,140 =0,140
դ) 12,129 և 12,131, 12,130=12,130
բ) 2,254 և  2,256 2,250<2,70
ե) 7,9951 և 8,0049 7,9950<8,0050


Լրացուցիչ։
Ճանապարհորդը 4ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3ժ քայլել է 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։

35,2 կմ